خانه » بایگانی برچسب : حرکات خوابیده

بایگانی برچسب : حرکات خوابیده

فوائد حرکات خوابیده (روی شکم و یا به پشت )

  اصولا حرکات خوابیده برای وانهاده کردن کامل بدن مناسبترین حرکات محسوب می شوند.حمایت کامل زمین و رها کردن وزن و ثقل بدن در طی این آساناها مایه آرامش و آسودگی تن و ذهن است. در نتیجه اجرای درست این فنون کمترین تحلیل انرژی پیش آمده و متقابلا آرامش , وانهادگی و تجدید قوا را سبب می شوند. طبق نگرشهای کهن و سنتی یوگا , هر گونه فعالیت و جنبش در هستی از تعامل پنج عنصر بنیادین ( اتر ,باد , آتش , آب و خاک ) شکل می گیرد. خاک سنگین ترین عنصر و حاوی تمام عناصر ظریفتر است در حالیکه آب شامل عنصر خاک نمی شود و یا آتش شامل آب و خاک نیست. بنابراین استراحت و وانهادگی بر روی زمین تمامی انرژی های ما را متعادل و احساس اقتدار و استحکام را به ما می بخشد. به عبارت دیگر بدن در تقابل با نیروی جاذبه نیست و استراحت عمیق تری می گیرد. این فنون عموما قبل و بعد از آساناها و یا هر زمان که بدن خسته و ناتوان است تمرین می شوند.هر چند این آساناها در آغاز بسیار ساده به نظر می رسند اما رها ساختن آگاهانه و کامل تنش ها از کل اندام بسیار دشوار ... ادامه مطلب »

انواع حرکات یوگا ( نامها و اصطلاحات )

نواع حرکات عمومی ۱- ماتسی آسانا (ماهی) ۲- پاریگها سانا ۳- آدموکها شوان آسان (سگ سر پایین) ۴- پوروت آسانا (کشش جلوی بدن) ۵- ستو باندا ساروانگ اسان (پل) ۶- اوردواموکها شوان آسانا (سگ سر بالا) ۷- سوریانا ماسکار (سلام بر خورشید) انواع حرکات معکوس ۱- ویپاریتا کارانی (وضعیت معکوس) ۲- ساروانگ آسانا (ایستادن روی شانه ها) ۳- هالا سانا (گاو آهن) انواع حرکات خوابیده ۱- سوپتا پادا نگوشت آسانا ۱ و ۲ (وضعیت پا به انگشت خوابیده ۱ و ۲) ۲- اوردوا پراسریتا پادا سانا (کشش پا به سمت بالا- خوابیده) ۳- سوپتا پاوان موکت آسانا (وضعیت قفل ساق پا) ۴- آردها شالابها سانا (نیم ملخ) ۵- شالابها سانا (ملخ) ۶- بوجانگ آسانا (مار کبرا) ۷- دانور آسانا (کمان) ۸- سوپتا اودهار کارشان آسانا (پیچ ساده خوابیده) انواع حرکات نشسته ۱- داند آسانا (نشستن صحیح) ۲- باداکون آسانا (تیتالی) (وضعیت پروانه) ۳- سوکهاسانا (چهارزانوی ساده) ۴- ویرا اسانا (قهرمان نشسته) ۵- سید آسانا (طریقه استاد) ۶- نیمه لوتوس (نیلوفر آبی ساده) ۷- گوموک آسانا (سر گاو) ۸-آردها ناوا سانا (نیمه قایق) ۹- پاری پورنا ناوا سانا (قایق کامل) ۱۰- پاسچی موتان آسانا (کشش کامل پشت) ۱۱- جانو شیرش آسانا (سر به زانوی نشسته) ۱۲- اوپاویشتا کونا سانا (سر به ... ادامه مطلب »