خانه » بایگانی برچسب : وضعيت خوابيده پيچ شكم

بایگانی برچسب : وضعيت خوابيده پيچ شكم

حرکات یوگا پاکسازی کننده

یوگا می‌تواند در فرایند پاکسازی، بوسیله تقویت خاصیت دفع سموم لنفاوی و افزایش جریان خون به بدن کمک کند. برای پاکسازی کامل با حرکات یوگا‌”تیاس لیتل” استاد پراجنا یوگا، ‌ترکیبی از پیچ‌ها، ‌خم به عقب‌ها و ایستادن روی شانه‌ با استفاده از وسایل کمکی را که به کشیدن لنـف از پاها کـمک می‌کند، پیشنهاد می‌دهد. او می‌گوید، “ایستادن روی شانه، اغلب به عنوان مادر همه وضعیت‌ها مطرح می‌شود، زیرا برای پرورش و تقویت روده‌ها، کشاله ران،‌ لنف و گلو بسیار مفید است.” وی می‌گوید: پیچ‌ها حرکت دودی روده‌ها را افزایش داده و مانع یکجا ماندن مواد غذایی در روده می‌شوند‌ در حالیکه “آردها ماتسی‌ایندراسانا (وضعیت پیج ماهی نیمه) از دیدگاه یوگا آتش گوارش را افزایش می‌دهد. این وضعیت همچنین به فرستادن خون به کبد کمک می‌کند. به قول او “کبد در کنار کلیه‌ها، عموماٌ محلی برای مواد راکد و سموم است.” لیتل پیشنهاد می‌کند در ادامه آساناهای پاکسازی کننده، تمرینات پرانایاما انجام شود. او می‌گوید “‌بازدم اثر پاک‌کنندگی دارد. از طریق کار کردن با بازدم به طور جدی می توان میدان انرژی را پاکسازی نمود.” ۱) ویپاریتا کارانی (وضعیت پاها به دیوار،‌ با کمک وسیله) ۲) جاتاراپاریوارتاناسانا (وضعیت خوابیده پیچ شکم) ۳) آردهاماتسی‌ایندراسانا (وضعیت پیچ ستون فقرات) ۴) سوپتاویراسانا (وضعیت ... ادامه مطلب »