خانه » بایگانی برچسب : چاکرآسانا یا چرخ

بایگانی برچسب : چاکرآسانا یا چرخ

چاکرای هفتم

چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر یا ساهاسرارا (Crown chakra – Sahasrara) که در قسمت میانی بالای سر قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا بنفش است. این رنگ برای بیماری‌های ذهنی مناسب است و خواب را تنظیم می‌کند.منطقه: در وسط سر و مغز تاج سرقرار دارد.غدد اصلی: صنوبری (کاجی شکل) و مخاطیرنگ: بنفش – طلایی عضو وابسته: بخش فوقانی مغز. بخش قشری مغز. مغز پس سری. سیستم عصبی مرکزی. رشدمو. بالای سرشکل: نیلوفر هزار پر زمان خواب: در زمانهایی به بدن استراحت می‌دهد و در درون آگاه از محیط حالت طبیعت: تنها در قله کوه کمک مبکند. عنصر: عقل و اراده جنس کالبد: کالبد کتری عملکرد: عقل. دانش. جذابیت. وحی. ذات برتر. هوشیاری. ازخودگذشتگی. تفکرعمیق. بصیرت احساسات این مرکز: سعادت و اخلاقیاتپرکاری باعث: دور افتادن از حقیقت.Ungrounded. ناتوانی در مشخص کردن نیاز مواد. عدم احساس تعلق به زمین. شیزوفرنی. بیماری صرع. آلزایمر کم‌کاری باعث: نبود هوشیاری اخلاقی. نبود اعتقاد به ارزشهای بالا و معنوی. نبود اعتقادات اخلاقی و معنوی. افسردگی. ترس و مکتب کلبیون باز نشر : آکادمی یوگا مازندران ادامه مطلب »

چاکرای چهارم

چاکرای قلب یا عشق الهی -آنا هاتا (Heart chakra – Anahata) که در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا سبز است.منطقه: در پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلبغدد مرتبط: تیموسرنگ: سبز، صورتیعضو وابسته: قلب، ششها. برنشها. تیموس. غدد. بازوها. سیستم فشارخون. عضلاتشکل: نیلوفر دوازده پر فصل: بهار حالت: گرم و مرطوب زمان خواب: ۵–۶ ساعت بسمت چپ حالت طبیعت: فضای سبز و آسمان صورتی کمک می‌کند. سنگهای مربوطه: زمرد سبز. کهربای سبز و ضورتی. جیدسبز. دلربای سبز. عقیق سبز. مرمر سبز. کوارتز سرخ. یاقوت سرخ. کونزیت عنصر: هوا جنس کالبد: اثیریعملکرد: رشد و ترقی. ارتباط. عشق. پذیرش. خودکنترلی. دلسوز. احساس گناه. بخشنده. تعادل و هماهنگ. صلح. باز شروع کردن احساسات این مرکز: تعادل و عشق پرکاری باعث: بیش اعتمادی. دردل نکه داشتن. پرحرارت و علاقه. تابع جمع بودن. اختیار دهنده. بیش خوب. بیش بخشنده. مشکلات قلبی کم‌کاری باعث: بی‌اعتمادی. نفخ. سردی روحی. باز نشر : آکادمی یوگا مازندران ادامه مطلب »

فعالسازی چاکراها با حرکات یوگا

چاکرا در زبان سانسکریت به معنای چرخه است و مقصود از آن چرخه های انرژی است که با تعداد هفت چرخه اصلی و صدها چرخه فرعی در بدن پرانیک به کار انتقال انرژی مشغولند. چاکراها در بدن پرانیک یا کالبد اختری و نه در کالبد جسمی واقع شده اند.از آنجایی که یوگا موجب اتحاد بین کالبد اختری و کالبد فیزیکی میشود , انجام آساناها با بدن فیزیکی بر بدن پرانیک و در نهایت چاکراها تاثیر میگذارد . انجام هر آسانای یوگا بر یک یا چند چاکرا تاثیر گذارده چرخه های انرژی را در کالبد اختری به فعالیت وا میدارد . باید توجه داشته باشید که از بین صدها آسانای یوگا, در پایین  فقط به چند آسانا  که باعث تقویت سیر انرژی و در نهایت فعال شدن چاکراها در کالبد اختری می شود می پردازیم.   چاکرای خاجی یا ریشه یا چاکرای یک : این چاکرا در انتهای ستون فقرات قرار دارد و جز هفت چاکرای اصلی می باشد .   انواع قایق یا ناوآسانا :                                                                                                   پاسچی موتان اسانا :     شاوآسانا :     چاکرای دو یا سوادهیستانا :   باداکون آسانا یا پروانه :     چاکرای ناف یا مانی پورا یا چاکرای سوم ... ادامه مطلب »